Twoje BMI wynosi:
0
Sprawdź!
Wskaźnik masy ciała (ang. Body Mass Index (BMI); również: wskaźnik Queteleta II) – współczynnik powstały przez podzielenie masy ciała podanej w kilogramach przez kwadrat wysokości podanej w centymetrach.

Klasyfikacja (zakres wartości) wskaźnika BMI została opracowana wyłącznie dla dorosłych i nie może być stosowana u dzieci. Dla oceny prawidłowego rozwoju dziecka wykorzystuje się siatki centylowe, które powinny być dostosowane dla danej populacji.

Oznaczanie wskaźnika masy ciała ma znaczenie w ocenie zagrożenia chorobami związanymi z nadwagą i otyłością, np. cukrzycą, chorobą niedokrwienną serca, miażdżycą. Podwyższona wartość BMI związana jest ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia takich chorób.
Mężczyzna
Kobieta
Idealna waga wg Brocca wynosi:
0
W 19 stuleciu, francuski lekarz Pierre Broca prowadził badania na żołnierzach i stwierdził, że ważą przeciętnie tyle ile wynosi ich wzrost w cm - 100. Tak powstał wzór Broca.

Obecnie ten wzór jest trochę zmodyfikowany i od wyniku tak uzyskanego odejmujemy jeszcze: - 10% w przypadku mężczyzn, - 15% w przypadku kobiet. (Jest to dodatkowa redukcja z wagi należnej do wagi idealnej.)

Przyjmuje się, że Wzór Broca jest miarodajny dla osób o wzroście nie mniejszym niż 160 cm i nie większym niż 190 cm.
Twoja aktywność zawodowa jest:
niska
średnia
wysoka
Twoja aktywność pozawodowa jest:
niska
średnia
wysoka
Mężczyzna
Kobieta
Twoje CPM dla podanych wartości wynosi:
0
Całkowita Przemiana Materii (CPM) - czyli Total Metabolic Rate jest to całodobowy wydatek energetyczny człowieka - Dzienne Zapotrzebowanie Energetyczne. CPM informuje nas ile energii (kcal) powinniśmy dostarczać wraz z pożywieniem.

Na wielkość Całkowitej Przemiany Materii (CPM) składa się Podstawowa Przemiana Materii (PPM) i Ponadpodstawowa Przemiana Materii (PPPM - czyli ilość energii potrzebnej nam do wykonywania czynności dnia codziennego, pracy oraz do przyswajania pokarmów).

PPPM może stanowić od 30-50% Całkowitej Przemiany Materii. Na PPPM ma wpływ zarówno rodzaj wykonywanej czynności w ciągu dnia, warunki, czas jej trwania i nakład pracy mięśniowej. W istotny sposób wpływa na ostateczną wielkość CPM. Przyjęto trzy współczynniki aktywności fizycznej
BACK TO TOP