Czy można leczyć zdrowie?

Kiedy mówimy o prewencji chorób, czyli o ich zapobieganiu, często zadajemy sobie pytanie, jak mamy to zrobić. W przypadku kiedy wyniki naszych badań znajdują się w górnych granicach normy lub nieznacznie ją przekraczają, lekarz nie może zdiagnozować choroby, a co za tym idzie, leczyć jej. Podczas gdy nasz organizm wysyła nam sygnały, że coś jest nie tak, a my czujemy się źle, część lekarzy traktuje nas jak hipochondryków, a tylko część zaleca nam zmianę stylu życia. Zalecenie takie jest na ogół bardzo trafne, szczególnie w przypadku zagrożenia cukrzycą, która jest także przyczyną wielu chorób przewlekłych. Nasuwa się zatem pytanie, jak mamy je realizować. W gabinecie lekarskim zazwyczaj nie otrzymamy na nie odpowiedzi, a dostaniemy jedynie zalecenia pójścia do dietetyka lub na siłownię. Oba te rozwiązania niekoniecznie przyniosą oczekiwane rezultaty. Nie każdy dietetyk będzie miał wiedzę i umiejętności, aby pokierować zmianą stylu życia wykraczającą poza zasady zdrowego odżywiania. Siłownia i fitness kluby są natomiast przeznaczone dla ludzi, którzy szczególnie dbają o swoje ciało i dlatego nie są w pełni dobrym miejscem dla osoby, która przede wszystkim pragnie zmienić swój styl życia. Często okazuje się zatem, że nie mamy gdzie się udać i nie robimy nic, aby poprawić swoje zdrowie.

Z tego powodu potrzebny jest program stworzenia sieci placówek – poradni zdrowego stylu życia, leczących ludzi zdrowych. Leczących nie za pomocą leków, a za pomocą zmiany stylu życia U podstaw koncepcji wielu programów mówiących o zdrowiu, leży definicja zawarta w konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która określa zdrowie jako „stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego (wellness), a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności”.

Mówiąc więc o zdrowiu, musimy odróżniać dwa jego poziomy:

 1. Poziom minimalny – stan braku choroby lub niepełnosprawności
 2. Poziom optymalny – stan dobrego samopoczucia (wellness) nazywany również zdrowie wellness.

Naukę i sztukę osiągania tego wyższego, optymalnego poziomu zdrowia nazywamy leczeniem zdrowia, a osobę, która nam w tym pomaga nazywamy lekarzem zdrowia wellness.

Lekarz zdrowia wellness to osoba, która spełnia role określone w definicji zdrowia publicznego, czyli posiada wiedzę i umiejętności zapobiegania chorobom, przedłużania życia, promowania zdrowia i sprawności fizycznej oraz podejmowania wysiłku na rzecz ochrony środowiska.

System ochrony zdrowia w wielu krajach /w większości krajów/ obejmuje następujące sfery działania:

– opieka zdrowotna – medycyna lecznicza, medycyna naprawcza, którą my skrótowo nazywamy „przemysłem chorobowym”,

– ochrona zdrowia – zespół działań na rzecz zdrowia publicznego realizowany przez różne sektory życia społeczno-gospodarczego, między innymi przez naszą Akademię (FWHA). Działania te nazywamy skrótowo „przemysłem zdrowia”).

Tak więc zespół działań składający się na zdrowie publiczne jest jednoznacznie osadzony w systemie ochrony zdrowia i stanowi jego podstawę.

Definicję zdrowia publicznego wielokrotnie modyfikowano, najbardziej lapidarną, a jednocześnie bardzo pojemną wydaje się zaproponowana przez E.D. Achesona:

Zdrowie publiczne to nauka i sztuka zapobiegania chorobom, przedłużania życia, promowanie zdrowia poprzez zorganizowane wysiłki społeczne.”

Nasza Akademia (FWHA) opracowała program działań, którego celem jest:

 • promocja zdrowego stylu życia, który może wpłynąć na poprawę stanu zdrowia i ograniczyć zapotrzebowanie na opiekę medyczną;
 • zmniejszenie częstości występowania chorób, zaburzeń zdrowia i urazów oraz złagodzenie cierpień z ich powodu, poprzez eliminację czynników ryzyka;
 • zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu chorób przewlekłych, głównie cukrzycy i otyłości;
 • zmniejszenie przedwczesnej zachorowalności i ograniczenie negatywnych skutków przewlekłych schorzeń układu kostno-stawowego.

Cele operacyjne dotyczące czynników ryzyka i działań w zakresie promocji zdrowia

 1. Poprawa sposobu żywienia ludności i jakości zdrowotnej żywności oraz zmniejszenie występowania otyłości.
 2. Zwiększenie aktywności fizycznej ludności.
 3. Uwzględnianie wpływu psychiki na zdrowie.
 4. Radzenie sobie ze stresem.
 5. Zmniejszenie rozpowszechnienia palenia tytoniu.
 6. Zmniejszenie i zmiana struktury spożycia alkoholu oraz zmniejszenie szkód zdrowotnych spowodowanych alkoholem.
 7. Ograniczenie używania substancji psychoaktywnych i związanych z tym szkód zdrowotnych.

Działania, poprzez które chcemy osiągnąć nasze cele

 1. Prowadzenie kursów i szkoleń w naszej Szkole Zdrowego Stylu Życia i Akademii Zdrowia Wellness Florida (FWHA), które szkolą trenerów personalnych i coachów zdrowia wellness. Pełnią oni funkcję lekarzy zdrowia wellness, którzy będą mogli stworzyć poradnie zdrowego stylu życia, zwane również poradniami zdrowia wellness.
 2. Tworzenie Poradni zdrowia wellness, które mogą powstać w prowadzonych już gabinetach dietetycznych, kosmetycznych, fizjoterapeutycznych, klubach fitness, obiektach SPA, hotelach, pensjonatach, restauracjach itp. Trener personalny i coach zdrowia wellness może działać również jako freelancer, tworząc na początku e-poradnie działające on-line.

Odpowiadając na pytanie tytułowe, możemy jednoznacznie stwierdzić, że można – a nawet trzeba – leczyć zdrowie, a osoby, które się tego podejmą po odpowiednim przeszkoleniu, możemy śmiało nazywać lekarzami zdrowia a jedynym lekiem, który będzie stosowany, jest zdrowy styl życia.

DO GÓRY