Program działań Fundacji w zakresie promocji zdrowia wellness powstał w odpowiedzi na rozprzestrzeniającą się globalną epidemię (pandemię) chorób przewlekłych, w szczególności cukrzycy i otyłości z którymi z którymi obecny system opieki zdrowotnej nie może sobie poradzić. Choroby te powstają głównie w wyniku prowadzenia niezdrowego stylu życia, dlatego aby im zapobiegać i leczyć je, konieczna jest zmiana tego stylu. Wymaga to edukacji w zakresie zdrowia wellness.

W chwili obecnej kiedy pojawiło się nowe zagrożenie chorobowe dla życia – zakaźny wirus 2019-nCoV zwany koronowirusem, problem stał się bardzo poważny i wymagający natychmiastowych działań w tym kierunku.

Nasza Fundacja, wraz z oddziałem w USA Florida Wellness Health Academy,  opracowała specjalny program, którego celem jest usprawnienie działań systemu opieki zdrowotnej.

Lekarze medycyny konwencjonalnej nie mogą sobie poradzić z chorobami przewlekłymi ponieważ:

nie zajmują się prawdziwymi przyczynami chorób.

nie promują zdrowia.

nie podają sposobu na osiąganie dobrego samopoczucia (zdrowia wellness) i zapobiegania chorobom.

Dlatego nie są w stanie powstrzymać szerzącej się światowej epidemii (pandemii) chorób przewlekłych, a w szczególności cukrzycy i otyłości.

Musimy w tym pomóc!

Do podniesienia świadomości na temat zdrowego stylu życia i wprowadzenia zmian niezbędni są wyedukowani Trenerzy personalni zdrowia wellness i Life Coachowie wellness.

Trener personalny & Life Coach wellness to Expert wellness, Doradca żywieniowy wellness, Doradca psychologiczny wellness, Instruktor aktywności fizycznej wellness i Coach wellness.

Trenerzy personalni & Life Coach wellness to lekarze zdrowia, leczący ludzi zdrowych (tych, którzy mają już istotne problemy zdrowotne, ale lekarze nie diagnozują ich jeszcze jako chorych). Leczących nie za pomocą leków, a za pomocą stylu życia,

Nasi lekarze zdrowia będą uczyć jak prowadzić genetycznie zgodny styl życia. Muszą oni przekazać nam co powinniśmy jeść, jak się poruszać się, jak myśleć i jak się zachowywać zgodnie z naszą wrodzoną inteligencją genetyczną organizmu.

Ponieważ jedynym powodem, dla którego nie jesteśmy w pełni zdrowi, jest to, że mamy niedobór czegoś, jakieś potrzeby które musimy zaspokoić, lub mamy coś wadliwego, toksycznego,  lub stresującego co należy usunąć

Wszystko po to żeby przywrócić naturalną zdolność organizmu do samouzdrowienia się

Oraz, co dzisiaj najważniejsze, mocnego wzmocnienia systemu immunologicznego (odpornościowego) czyli stworzenia „muru obronnego” przed wirusami.

Świat potrzebuje prawdziwych trenerów & coachów  wellness /lekarzy zdrowia wellness/, którzy zapewnią nam opiekę zdrowotną opartą na prowadzeniu zdrowego stylu życia zgodnego z filozofią życia wellness. Historia, nauka i doświadczenie kliniczne wskazują, że nie ma innego realnego rozwiązania.

Program składa się z projektów:

1.Szkoła Zdrowego Stylu Życia & Szkoła Jogi która kształci: ekspertów, doradców żywieniowych, doradców psychologicznych, instruktorów aktywności fizycznej, coachów, trenerów personalnych wellness, instruktorów jogi, niezbędnych dla osiągnięcia naszego celu. Wyszkoleni przez nas trenerzy personalni wellness & coachowie wellness, zwani lekarzami zdrowia będą mogli prowadzić poradnie zdrowego stylu życia zwane Poradnie Zdrowia Wellness.

2. Poradnie Zdrowia Wellness według opracowanego przez nas wzorca (wygląd, wyposażenie) działające w sieci. Oparte na wykształconych przez nas trenerach personalnych & coachach. Licencje wydawane będą w systemie franczyzowym.

Projekt ten jest atrakcyjny również dla potencjalnych partnerów biznesowych ponieważ temat ten może wypełnić niszę rynkową i przynieść duże korzyści finansowe dla inwestorów.

BACK TO TOP