Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Fundacja Wellness 04-087 Warszawa ul. Igańska 20/121   NIP: 5213646450.   
 2. Celem zbierania danych jest:
 • Wysłanie oferty handlowej na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust 1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem strony https://fundacjawellness.pl  (formularz kontaktowy) co jest prawnie usprawiedliwionym interesem administratora danych na podstawie art. 6 ust.1 lit.f RODO oraz na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a.
 1. Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@fundacjawellness.pl lub pocztą tradycyjną: Inspektor Ochrony Danych, ul.Bukowińska 24A/108 02-703 Warszawa
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu wskazanego w punkcie 2. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przesłanie oferty handlowej i udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem strony https://fundacja.przyjazny-dietetyk.pl
 4. Dane, których dotyczy zgoda nie będą udostępniane innym podmiotom, niż wymaga tego realizacja celu, na który została wyrażona zgoda. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Dane będą przechowywane przez okres realizacji celów, których dotyczy zgoda.
 8. Jeżeli nie zdecydujesz się zostać naszym klientem, usuniemy Twoje dane, jak tylko odpowiemy na Twoje zapytanie.
BACK TO TOP