Książka Wellness – zdrowy styl życia jest pierwszą z serii publikacji na temat wellness, stanowi też część materiału szkoleniowego prowadzonej przez nas Akademii Zdrowego Stylu Życia. Celem całego opracowania jest propagowanie idei wellness i zachęcenie do prowadzenia zdrowego stylu życia.

 Do napisania jej skłoniła mnie, z jednej strony, potrzeba ostrzeżenia wszystkich przed konsekwencjami prowadzenia niewłaściwego trybu życia, a z drugiej, chęć przekazania innym  że można naprawdę żyć zdrowo  i w dobrym samopoczuciu  dożyć nawet 120 lat.

 Książka nie ma charakteru komercyjnego a środki uzyskane z jej sprzedaży wpłyną w całości na konto fundacji i zostaną przeznaczone wyłącznie na jej działalność statutową, ochronę i promocję zdrowia w społeczeństwie. Nie korzysta z żadnej dotacji ani sponsoringu, dzięki czemu treści w niej zawarte nie mają charakteru reklamy czegokolwiek z wyjątkiem zdrowego stylu życia wellness. Została napisana z poczucia serca i duszy osoby która swoją wiedzę i doświadczenie życiowe chce przekazać innym.

Książkę tę dedykuję

Wszystkim tym, którzy chcą poznać i prowadzić zdrowy styl życia.

 Bądź well !                                            

Andrzej Matuszewski

DO GÓRY