Be Well! / Bądź well ! – Jak być well?

Wiele osób zadaje pytanie, co oznacza nazwa naszego portalu i nasze pozdrowienie. Otóż, wyrażenie to powstało od angielskiego be well co oznacza bądź zdrów. Z kolei well being oznacza dobre samopoczucie, a tłumaczone jest też jako dobrostan czyli wellness. Można zatem powiedzieć, że bądź well to bądź w dobrostanie lub bądź wellness. Żeby wyjaśnić więcej trzeba najpierw zrozumieć co to jest wellness (więcej w zakładce Filozofia wellness).

Bycie well to życie zgodnie z zasadami filozofii wellness, życie wyższej jakości w optymalnym zdrowiu; to stan dobrego samopoczucia, związanego z wysoką jakością życia we wszystkich jego obszarach.

Bycie well jest rozwiniętą formą popularnego już bycia fit, nie jest jednak jeszcze tak modne. Stanowi novum w branży zdrowia i urody, a nieliczne opracowania na ten temat dopiero zaczynają powstawać. Jednym z nich jest książka pt. Wellness – zdrowy styl życia, której fragmenty zamieszczone są również na naszej stronie.

Bycie well zawiera w sobie elementy bycia fit, tj. aktywność fizyczną, właściwe odżywianie, dbanie o urodę. Dodatkowo, uwzględnia osiąganie dobrego samopoczucia poprzez równowagę ciała, duszy i umysłu w ujęciu holistycznym (całościowym), obejmującą wszystkie obszary życia: fizyczny, duchowy, emocjonalny, intelektualny, zawodowy, społeczny i środowiskowy. Równowagę tą osiągamy poprzez zaspokajanie potrzeb wynikających z każdego z obszarów. Osiągnięte w ten sposób samopoczucie uodparnia nas od chorób i wyraźnie przedłuża zdrowe życie.

Podstawą bycia well, czyli najważniejszym jego czynnikiem, jest właściwe odżywianie. Nasza fundacja opracowała wzorcowy plan takiego odżywiania, zgodnego z zasadami stylu życia wellness, pod nazwą: Dieta Wellness – Jedz wszystko, co zdrowe!. Opracowaliśmy go na podstawie kilku sprawdzonych już w USA i w Polsce diet, zgodnych z ideą wellness czyli zapobiegających chorobom przewlekłym i przedłużających zdrowe życie. Przygotowaliśmy kryteria które mają posłużyć wszystkim do układania własnych jadłospisów. Dla ułatwienia podajemy wzory jadłospisów i przepisów oraz sposób ich tworzenia (więcej w zakładce Dieta).

Drugim ważnym czynnikiem jest aktywność fizyczna. Proponowana przez nas forma jej uprawiania nieco różni się od tej, którą mamy na myśli mówiąc o byciu fit, dlatego nazwaliśmy ją aktywnością fizyczną wellness. Różnica polega na tym, że jej podstawą jest zwiększona aktywność ruchowa oparta na wykonywaniu zwykłych codziennych czynności, a nie ćwiczeniach na siłowni, np. wchodzenie po schodach, zamiast jazdy windą; chodzenie pieszo do pracy (chociaż częściowo) lub jeżdżenie rowerem, zamiast samochodem (więcej w zakładce Aktywność fizyczna).

Trzecim, nie mniej ważnym czynnikiem jest uwzględnienie wpływu psychiki na nasze zdrowie i nauczenie się radzenia sobie ze stresem. (więcej w zakładce Psychika).

Bycie well to życie zgodnie z zasadami wellness zawartymi w filozofii wellness.

Zapraszamy do lektury książki Wellness – zdrowy styl życia oraz do naszej Szkoły Zdrowego Stylu Życia.

Be well !

 autor: Andrzej Matuszewski

BACK TO TOP