Promocja!

Kurs Ekspert Wellness

Category:
49.00

Ekspert Wellness to osoba, która posiada kompleksową wiedzę na temat filozofii wellness, zna zasady i definicje wellness, a także zagrożenia wynikające z niezdrowego stylu życia oraz sposoby jego właściwego prowadzenia. Potrafi tę wiedzę przekazać innym.

Opis

Kurs „Ekpert wellness” jest częścią kursu i szkolenia na Trenera personalnego wellness. Jest to podstawowy kurs w naszej ofercie, który jest niezbędny do zaliczenia wszystkich pozostałych, oferowanych przez nas kursów związanych z wellness.

Można go też odbyć jako oddzielny kurs. Po jego zaliczeniu, niezależnie od dalszych działań edukacyjnych, otrzymasz już certyfikat (patrz Certyfikaty, zaświadczenia, legitymacje).

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą prowadzić zdrowy styl życia i profesjonalnie propagować go wśród innych, a w szczególności dla tych, którzy interesują się filozofią życia wellness.

Program kursu Ekspert Wellness:

Wprowadzenie

 • Czy można leczyć zdrowie?
 • Zdrowie a uwarunkowania genetyczne
 • Choroby przewlekłe
 • Co to jest wellness?

Filozofia życia wellness. Zasady wellness.

 • Definicje wellness
 • Zdrowy styl życia a zdrowy tryb życia
 • Obszary życia wellness. Koło wellness
 • Obszar fizyczny. Ciało
 • Obszar duchowy. Dusza
 • Obszar emocjonalny. Umysł
 • Obszar intelektualny. Umysł
 • Obszar zawodowy
 • Obszar społeczny
 • Obszar środowiskowy
DO GÓRY