Promocja!

Kurs Instruktor Rekreacji Ruchowej Wellness

Category:
49.00

Instruktor rekreacji ruchowej wellness, w skrócie instruktor wellness, posiada wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii człowieka. Zna konsekwencje braku ruchu i zasady bezpiecznego prowadzenia aktywności fizycznej wellness. Potrafi dostosować rodzaj zalecanej aktywności do potrzeb i ograniczeń pacjenta. Zna zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku kontuzji oraz potrafi tym kontuzjom przeciwdziałać.

Opis

Instruktor wellness prowadzi zajęcia ruchowe, oparte na niezbyt intensywnym wysiłku fizycznym, naucza, jak poprzez codzienną aktywność ruchową, ćwiczenia odprężające i korekcyjne oraz inne formy aktywności ruchowej, takie jak wellness walking, nordic walking, jogging, pływanie i aqua aerobic, pilates, podstawowe ćwiczenia siłowe czy fitness poprawić stan zdrowia i uodpornić się na choroby przewlekłe. Propaguje zdrowy styl życia poprzez promocję aktywnego wypoczynku i ograniczenie czasu spędzanego w bezruchu.

Opis kursu

Kurs „Instruktor rekreacji ruchowej wellness” jest częścią kursu i szkolenia na Trenera personalnego wellness. Można go też odbyć jako oddzielny kurs. Po jego zaliczeniu, niezależnie od dalszych działań edukacyjnych, otrzymasz już certyfikat (patrz Certyfikaty, zaświadczenia, legitymacje).

Kurs ten jest przeznaczony dla osób, które chcą prowadzić zdrowy styl życia i profesjonalnie propagować go wśród innych, a w szczególności dla osób, które interesują się aktywnością fizyczną.

Program kursu  Instruktor aktywności ruchowej wellness

Wprowadzenie

 • Aktywność ruchowa wellness
 • Korzyści z aktywności ruchowej

Anatomia i fizjologia

 • Układ kostny
 • Układ mięśniowy
 • Układ krążenia
 • Skurcz mięśnia

Bezpieczeństwo ćwiczeń

 • Bezpieczeństwo
 • Bezpieczny trening

Testy i pomiary

 • Pomiar tętna i ciśnienia
 • Testy funkcjonalne w aktywności fizycznej
 • Testy. Pedometr

Aktywność fizyczna wellness

 • Kondycja fizyczna
 • Codzienna aktywność ruchowa
 • Codzienna aktywność fizyczna – gimnastyka poranna
 • Codzienna aktywność fizyczna – gimnastyka zdrowy kręgosłup
 • Codzienna aktywność fizyczna – ćwiczenia w biurze
 • Codzienna aktywność fizyczna – ograniczenie czasu w bezruchu i aktywny wypoczynek
 • Aktywnosć intensywna – rozgrzewka
 • Aktywność intensywna – wellness walking
 • Aktywność intensywna – nordic walking
 • Aktywność intensywna – jogging
 • Aktywność intensywna – pływanie i aqua aerobik
 • Aktywność intensywna – podstawowe ćwiczenia siłowe
 • Aktywność intensywna – fitness i pilates
 • Zalety aktywności fizycznej outdoor

Fizjoterapia i trening

 • Aktywność ruchowa osób starszych
 • Regeneracja organizmu
 • Trening – profilaktyka kontuzji
 • RICE – I pomoc w kontuzji
 • Najczęstsze kontuzje
 • Dobór aktywności fizycznej
DO GÓRY