Higieniczny tryb życia

Prowadzenie higienicznego trybu życia wellness nazywanego również zdrowym trybem życia, jest jednym z czynników, które warunkują sprawność życiową człowieka i jego zdolność do pracy. Do elementów…

Nałogi, nawyki

Prowadzenie zdrowego stylu życia nie jest możliwe bez wyeliminowania wszystkich nałogów i uzależnień, czyli inaczej nawyków.Do najważniejszych nałogów, które mają negatywny wpływ na nasze zdrowie, należą…

Aktywny tryb życia

Aktywność fizyczna wellness to niezbędna ilość ćwiczeń fizycznych potrzebna do rozwoju i zachowania zdrowia.Pomaga nam osiągnąć dobrą kondycję fizyczną, która daje organizmowi zdolność do skutecznego działania…

Zdrowe odżywianie zasady

Właściwe odżywianie ma ogromne znaczenie dla zdrowia fizycznego i psychicznego, w związku z czym stanowi podstawę zdrowego stylu życia. Dzięki stosowaniu się do zasad prawidłowego odżywiania zmniejszamy ryzyko…

Ciało = Obszar fizyczny

Ciało w filozofii wellness określamy jako obszar fizyczny. Na obszar fizyczny składają się następujące elementy: 1. Właściwe odżywianie. 2. Aktywność fizyczna. 3. Rezygnacja z destrukcyjnych nałogów…

CIAŁO

Dbanie o nasze ciało to utrzymywanie zdrowego organizmu poprzez właściwe odżywianie oraz regularne ćwiczenia fizyczne, a także unikanie szkodliwych nałogów i nawyków.

DO GÓRY