Nałogi, nawyki

Prowadzenie zdrowego stylu życia nie jest możliwe bez wyeliminowania wszystkich nałogów i uzależnień, czyli inaczej nawyków.

Do najważniejszych nałogów, które mają negatywny wpływ na nasze zdrowie, należą te najczęściej potępiane przez otoczenie, takie jak: picie alkoholu – alkoholizm; palenie wyrobów tytoniowych – nikotynizm; zażywanie odurzających środków narkotycznych, leków uspakajających i przeciwbólowych – narkomania i lekomania. 

Pomagają one w szybkim osiągnięciu dobrego samopoczucia i pozwalają uciec przed życiowymi problemami w inną rzeczywistość. W krótkim czasie doprowadzają do poważnych zmian psychicznych i dysfunkcji fizycznych; często stają się przyczyną degradacji społecznej i wejścia na drogę przestępczą; w wyraźny sposób obniżają poziom zdrowia i jakość życia; są przyczyną wielu chorób i przedwczesnych zgonów. Nieco mniej potępiane, ale równie groźne dla zdrowia i życia, są inne uzależnienia, zwane też złymi nawykami, np. picie kawy, jedzenie słodyczy, uzależnienie od hazardu, komputera.

Wybór stylu życia wellness to konieczność rezygnacji z nałogów i złych nawyków. Prowadząc go, osiągamy dobre samopoczucie w sposób naturalny, a nie za pomocą używek czy szkodliwych przyzwyczajeń.

Jednym ze sposobów na osiągnięcie dobrego samopoczucia w obszarze fizycznym jest m.in. uprawianie aktywności fizycznej wellness. Właściwie stosowana, może dać podobny efekt zadowolenia, jaki uzyskuje się za pomocą niektórych używek czy złych nawyków.

Powyższy tekst pochodzi z naszych publikacji i kursów. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, zapraszamy do naszej Szkoły Zdrowego Stylu Życia.

DO GÓRY