Obszary życia

OBSZARY ŻYCIA:1. FIZYCZNY (CIAŁO)2. DUCHOWY (DUSZA)3. EMOCJONALNY (UMYSŁ)4. INTELEKTUALNY (UMYSŁ)5. ZAWODOWY6. SPOŁECZNY7. ŚRODOWISKOWYOBSZARY ŻYCIA NA PODSTAWIE KOŁA WELLNESS – KRÓTKI OPISFizyczny – Utrzymywanie zdrowego organizmu poprzez właściwe odżywianie…

Zdrowy tryb życia

Ważnym elementem zdrowego stylu życia jest zdrowy tryb życia. Zdrowy tryb życia to ustalone, cykliczne czynności życiowe prowadzące do osiągnięcia dobrego samopoczucia. Zdrowy tryb życia…

Zasady zdrowego stylu życia

DEKALOG ŻYCIA WELLNESSProwadzenie aktywnego życia fizycznego i psychicznego oraz utrzymywanie sprawności niezbędnej do osiągnięcia produktywnego życia ekonomicznego i społecznego.Właściwe, zgodne z wellness, zdrowe odżywianie się.Pozbycie…

Zdrowy styl życia

Styl życia to sposób bycia zgodny z pewnymi ustalonymi zasadami. Przyjęcie zasad wellness jako sposobu własnego postępowania, nazywamy stylem życia wellness.Według filozofii wellness najważniejszy jest zdrowy…

Definicja wellness

WellnessWellness to stan optymalnego zdrowia, które obejmuje coś więcej niż brak choroby lub ułomności; to stan dobrego samopoczucia, związanego z wysoką jakością życia we wszystkich…

Co to jest wellness?

Wellness to słowo, które słyszymy dzisiaj bardzo często, ale nie wszyscy w pełni rozumiemy, co ono naprawdę oznacza. Kojarzy się z drogimi salonami SPA i luksusowymi…

Filozofia życia wellness

Filozofia wellness to życie w harmonii całego organizmu – ciała, ducha i umysłu; to integracja i równowaga pomiędzy wszystkimi obszarami naszego życia. Określa zasady naszego życia, zgodne…

FILOZOFIA WELLNESS

Filozofia życia określa ideę, cel i koncepcje oraz zasady, obowiązujące w naszym życiu. Wielu ekspertów twierdzi, że nauka to jeszcze nie wszystko. Znaczącą rolę w…

DO GÓRY