Definicja wellness

Wellness

Wellness to stan optymalnego zdrowia, które obejmuje coś więcej niż brak choroby lub ułomności; to stan dobrego samopoczucia, związanego z wysoką jakością życia we wszystkich jego obszarach oraz zdolnością do prowadzenia produktywnego życia społecznego i ekonomicznego.

Dobre samopoczucie wellness

Osiągnięcie dobrego samopoczucie to pragnienie, które tkwi w każdym z nas, i do którego ciągle zmierzamy. Nasz instynkt, nasze emocje dążą do niego stale i za wszelką cenę, nawet kosztem utraty zdrowia, często poprzez uzależnienie się od używek, osób lub rzeczy. Prowadząc zdrowy styl życia wellness, przyjmujemy pewne zasady, które powodują, że osiągamy go w sposób naturalny, a nie za pomocą używek, które doprowadzają do uzależnień i chorób. Uzyskujemy go poprzez zrównoważone zaspokojenie potrzeb we wszystkich obszarach życia. Dobre samopoczucie osiągnięte w ten sposób ma bardzo duże znaczenie dla odporności naszego organizmu na wiele chorób oraz stres.

Człowiek wellness

Człowiek wellness to osoba prowadząca wysokiej jakości życie, ciesząca się dobrym samopoczuciem i posiadająca zdolność do efektywnego działania w pracy i w życiu społecznym.

Taki człowiek cieszy się zdrowiem optymalnym, jest spełniony duchowo, zadowolony ze swojej pracy, aktywnie odpoczywa, jest fizycznie sprawny, zaangażowany w życie społeczne, ma pozytywne nastawienie emocjonalne i otwarty umysł. Taka osoba jest szczęśliwa i spełniona duchowo.

Osiągnięcie tych wszystkich umiejętności wiąże się z wprowadzeniem do swojego sposobu zachowania cech zdrowego stylu życia opartego na filozofii wellness.

Jakość życia

Jakość życia można ustalić na podstawie zbioru pewnych, odgórnie przyjętych i jednakowych dla wszystkich kryteriów. Należą do nich: bogactwo przeżyć, poziom świadomości oraz poziom aktywności, twórczość, współuczestnictwo w życiu społecznym. Im większe jest ich spełnienie, tym wyższa jest jakość życia.

Dobra jakość życia oznacza, że dana osoba może funkcjonować niezależnie i cieszyć się aktywnym życiem, bez żadnych ograniczeń.

Lekarz zdrowia

Lekarz zdrowia to osoba, która spełnia role określone w definicji zdrowia publicznego, czyli posiada wiedzę i umiejętności zapobiegania chorobom, przedłużania życia, promowania zdrowia i sprawności fizycznej oraz podejmowania wysiłku na rzecz ochrony środowiska. 

Powyższy tekst pochodzi z naszych publikacji i kursów. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, zapraszamy do naszej Szkoły Zdrowego Stylu Życia.

Next Article
DO GÓRY