Zdrowy styl życia

Styl życia to sposób bycia zgodny z pewnymi ustalonymi zasadami. Przyjęcie zasad wellness jako sposobu własnego postępowania, nazywamy stylem życia wellness.

Według filozofii wellness najważniejszy jest zdrowy styl życia, który daje Ci również możliwość wprowadzenia zdrowych nawyków, mających pozytywny wpływ na jakość Twojego życia. Prowadzenie zdrowego stylu życia to zrównoważone dbanie o wszystkie obszary życia oraz codzienne zaspokajanie potrzeb, wynikających z każdego z nich. Do wprowadzenia zmian niezbędne jest szczegółowe poznanie specyfiki wszystkich obszarów życia i związanych z nimi elementów zdrowego stylu życia.

Zdrowy styl życia wellness to również zwrócenie się ku potrzebom indywidualnym. Każdy sam powinien je określić i na tej podstawie wprowadzać konieczne zmiany.

Ważnym elementem zdrowego stylu życia jest zdrowy tryb życia zwany również higienicznym trybem życia.

Powyższy tekst pochodzi z naszych publikacji i kursów. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, zapraszamy do naszej Szkoły Zdrowego Stylu Życia.

DO GÓRY