Zasady zdrowego stylu życia

DEKALOG ŻYCIA WELLNESS

  1. Prowadzenie aktywnego życia fizycznego i psychicznego oraz utrzymywanie sprawności niezbędnej do osiągnięcia produktywnego życia ekonomicznego i społecznego.

  2. Właściwe, zgodne z wellness, zdrowe odżywianie się.

  3. Pozbycie się i unikanie nałogów, złych nawyków oraz uzależnień.

  4. Prowadzenie higienicznego trybu życia zwanego również zdrowym trybem życia.

  5. Prowadzenie życia zgodnego z zasadami moralnymi, określonymi przez nas i umieszczonymi w naszej duchowości.

  6. Pozytywne nastawienie do życia we wszystkich jego obszarach.

  7. Kierowanie się własnymi, mądrymi, przemyślanymi i świadomymi decyzjami.

  8. Radzenie sobie z własnymi emocjami i problemami życiowymi.

  9. Umiejętność radzenie sobie ze stresem.

  10. Bycie lekarzem zdrowia dla siebie samego oraz dla innych osób.

Powyższy tekst pochodzi z naszych publikacji i kursów. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, zapraszamy do naszej Szkoły Zdrowego Stylu Życia.

Next Article
DO GÓRY