Obszary życia

OBSZARY ŻYCIA:

1. FIZYCZNY (CIAŁO)

2. DUCHOWY (DUSZA)

3. EMOCJONALNY (UMYSŁ)

4. INTELEKTUALNY (UMYSŁ)

5. ZAWODOWY

6. SPOŁECZNY

7. ŚRODOWISKOWY

OBSZARY ŻYCIA NA PODSTAWIE KOŁA WELLNESS – KRÓTKI OPIS

Fizyczny – Utrzymywanie zdrowego organizmu poprzez właściwe odżywianie oraz regularne, nieuciążliwe ćwiczenia fizyczne, a także unikanie szkodliwych nałogów i nawyków.

Duchowy – Sens i cel ludzkiej egzystencji. Odkrywanie i zrozumienie tajemnicy istnienia człowieka i sensu jego życia.

Emocjonalny – Świadomość i akceptacja uczuć i emocji, praca nad ich zrozumieniem oraz umiejętność radzenia sobie z nimi w kontaktach międzyludzkich.

Intelektualny – Otwartość umysłu na nowe koncepcje i pomysły. Dbanie o kondycję intelektualną poprzez ciągłą naukę.

Zawodowy – Umiejętność korzystania z wybranej drogi kariery poprzez pozytywne nastawienie do tego, co robimy.

Społeczny – Utrzymywanie prawidłowych relacji z ludźmi, przyczynianie się do rozwoju społeczeństwa, a także uczestniczenie w życiu społecznym.

Środowiskowy – Poczucie naszego wpływu na środowisko i troska o nie. Uznanie przynależności do natury. Świadomość oddziaływania czynników środowiskowych na nasze zdrowie.

Powyższy tekst pochodzi z naszych publikacji i kursów. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, zapraszamy do naszej Szkoły Zdrowego Stylu Życia.

DO GÓRY