Dusza = Obszar duchowy

Obszar duchowy wellness to wewnętrzne poszukiwanie sensu oraz celu w życiu. Jest to proces, polegający bardziej na stale pogłębianej refleksji, niż na znalezieniu jednej słusznej odpowiedzi. Zgłębiamy ten obszar zarówno poprzez przeżycia religijne, jak i obcowanie z naturą, sztuką, literaturą, rozważania filozoficzne czy psychoterapię. To w tym obszarze wellness lokują się wartości moralne, świadomie przez nas przyjęte i konsekwentnie realizowane w życiu. Tutaj też dokonuje się integracja wszystkich innych obszarów, wyznaczenie celu i ukierunkowanie dążeń. Człowiek wellness powinien dążyć do budowania systemu wartości i działania opartego na systemie wierzeń oraz stawiania sobie konstruktywnych i ważnych celów w życiu. Powinien kierować się wartościami moralnymi zawartymi w tym obszarze tak, żeby duchowość wellness stała się centralnym systemem zarządzania wszystkimi pozostałymi obszarami życia, aby nie dopuścić do zawężenia pragnień, tkwiących w każdym z nas. Są to na przykład, w obszarze:
  • fizycznym – uzależnienie od własnego ciała – obżarstwo, lenistwo, czy uzależnienie od popędu;
  • emocjonalnym – bierne uleganie emocjom lub całkowite uciekanie od nich; kierowanie się tym co przyjemne a nie wartościowe;
  • intelektualnym – nieobiektywne myślenie (iluzje), zaprzeczanie prawdzie o swoim życiu;
  • zawodowo-finansowym – uzależnienie się od pieniędzy, władzy; dążenie za wszelką cenę do dobrobytu materialnego, bez osiągania bogactwa duchowego;
  • społecznym – robienie tego, co wszyscy, bo sami nie wiemy, kim jesteśmy i po co żyjemy.

Powyższy tekst pochodzi z naszych publikacji i kursów. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, zapraszamy do naszej Szkoły Zdrowego Stylu Życia.

Next Article
DO GÓRY