Obszar środowiskowy

Środowisko jest ważnym elementem, wpływającym na długość zdrowego życia. Czynniki środowiskowe odpowiadają za ponad 20% przypadków przedwczesnych zgonów. Mają również duże znaczenie dla jakości naszego życia. 

Zdrowie to również stan równowagi między naszym organizmem, a otaczającym nas środowiskiem, które stanowi ogół znajdujących się wokół nas i powiązanych wzajemnie elementów przyrodniczych, do których należą zasoby naturalne i wytwory działalności człowieka. 

Środowisko, w którym żyjemy, jest obecnie bardzo skażone. Niewiele pozostało już obszarów, które zachowały stan pierwotny. Większość terenów jest bardzo zaniedbana i zniszczona. Powietrze, wody i gleba są coraz bardziej zanieczyszczone. Trzeba więc podjąć odpowiednie kroki, by przeciwdziałać dalszej dewastacji. 

Szczególnie zanieczyszczone jest powietrze w dużych aglomeracjach miejskich, tam też jest ograniczone prowadzenie zdrowego stylu życia. Jeśli tylko masz możliwość wyboru miejsca, w którym będziesz żyć, to zdecyduj się na takie, gdzie jest mniejsza liczba samochodów oraz zakładów produkcyjnych, powodujących duże zanieczyszczenia powietrza. Wybieraj miejsca,  sprzyjające prowadzeniu zdrowego stylu życia z których będziesz mieć blisko do parku, ścieżki rowerowej czy placu zabaw. 

Niezależnie od tego miej świadomość swojego wpływu na otaczające Cię środowisko oraz oddziaływania, które środowisko ma na Twoje życie. Obszar środowiskowy obejmuje wpływ innych środowisk np. duchowego, intelektualnego, zawodowego i społecznego na nasze zdrowie. Przedstawiam je w książce, w opisach poszczególnych obszarów życia.

Powyższy tekst pochodzi z naszych publikacji i kursów. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, zapraszamy do naszej Szkoły Zdrowego Stylu Życia.

DO GÓRY