Obszar społeczny

Bycie częścią społeczności jest bardzo ważne dla zdrowia.

Utrzymywanie bliskiego kontaktu z innymi ludźmi wzmacnia nasz system odpornościowy, poprawia nastrój i samoocenę, pomaga walczyć ze stresem. Każdy człowiek posiada wewnętrzną potrzebę przynależności do społeczeństwa. Jednym wystarczy tylko zaakceptowanie go przez innych w grupie, drudzy dążą do wyróżnienia się w niej, a jeszcze innych interesuje tylko rola lidera. Najpowszechniejszą formą życia społecznego jest rodzina, która stanowi podstawową grupę społeczną, inne to np. drużyna harcerska, partia polityczna, związek zawodowy, lokalna społeczność, organizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie). Przykładem dużej grupy społecznej jest państwo lub kościół. Grupy społeczne wywierają wielki wpływ na kształtowanie się systemu wartości i osobowości społecznej.

Człowiek wellness powinien przyczyniać się do rozwoju społeczeństwa poprzez udział w działaniach społecznych, np. wolontariat w organizacji pozarządowej, pracę na rzecz lokalnej społeczności, czynny udział w życiu publicznym (referenda, wybory), oraz popieranie działań podmiotów ekonomii społecznej.

Powyższy tekst pochodzi z naszych publikacji i kursów. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, zapraszamy do naszej Szkoły Zdrowego Stylu Życia.

DO GÓRY