Obszar zawodowy

Obszar zawodowy jest szczególnie ważny dla naszego życia. To tu realizujemy swoją aktywność zawodową i dbamy o naszą sytuację ekonomiczno-finansową. Zajmuje nam to, z reguły, dużo czasu i z tego względu, powinniśmy szczególnie zadbać w tym miejscu o równowagę. Ludzie młodzi, będący na dorobku, poświęcają zbyt wiele czasu na pracę zawodową, często nie dbając o inne obszary swojego życia. Z kolei ludzie starsi – seniorzy na emeryturze – zbyt mało, zapominając o tym, że dla dobrego zdrowia aktywność zawodową należy utrzymywać do końca życia. Osoby bardzo młode wypełniają tę sferę życia nauką i działalnością w szkole lub na uczelni.

W tym obszarze szczególnie ważne jest pozytywne nastawienie do tego, co mamy robić albo co już robimy. Tylko wtedy wykonywana praca da nam zadowolenie. 

Człowiek wellness powinien wybierać świadomie własną drogę zawodową. Planując swoją karierę, miej poczucie bycia kreatorem własnego losu. Znajdź swoje mocne strony i analizuj własne możliwości; konkretyzuj, uściślaj własne cele, które staną się potem bardziej osiągalne. Mobilizuj się do dalszego rozwoju, a przede wszystkim bądź zadowolony z tego, co robisz.

Powyższy tekst pochodzi z naszych publikacji i kursów. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, zapraszamy do naszej Szkoły Zdrowego Stylu Życia.

Next Article
DO GÓRY