Psychika

Aspekty psychologiczne wellness

Zdrowie psychiczne to nie tylko brak zaburzeń psychicznych, ale także stan dobrego samopoczucia, w którym osoba zna swój potencjał, umie nim zarządzać, radzić sobie ze stresem, jest zdolna do miłości, twórczości oraz efektywnej pracy i jest w stanie funkcjonować w społeczeństwie.
Codzienne zachowania człowieka wellness, mające wpływ na dobre samopoczucie i zdrowie psychiczne: pozytywne myślenie i przyjmowanie postawy optymistycznej, właściwy sen, unikanie życia w pośpiechu, właściwa organizacja i monitorowanie czasu, właściwe odżywianie, regularne uprawianie aktywności fizycznej, unikanie samotności, radzenie sobie ze stresem.

DO GÓRY