Wpływ psychiki na zdrowie

Wyniki badań pokazują, że aż 2/3 dolegliwości fizycznych jest związanych z psychiką. Rzeczywiście, im lepsze mamy samopoczucie i ogólny dobrostan umysłowy, tym mniej mamy problemów z ciałem. Współcześnie zdrowie rozumiemy jako harmonię m.in. umysłu i ciała, jeśli jedno szwankuje, zaraz widzimy efekt w drugim.

Choroby i schorzenia, na których powstanie wpływa nasza psychika, nazywamy psychosomatycznymi. Należą do nich m.in. otyłość i anoreksja, choroba wrzodowa, astma, nadciśnienie, migrena, liczne alergie, bóle kręgosłupa i bezsenność. Stan psychiki wpływa na nasz wygląd, szczególnie twarzy, na której tworzą się zmarszczki, a skóra jest szara i pozbawiona blasku. Zła kondycja psychiczna odzwierciedla się również w naszym ciele, np. strach wywołuje wzrost potliwości, rozszerzenie źrenic, napięcie mięśniowe. Bardziej złożone stany psychiczne mogą wpływać na rozregulowanie pracy poszczególnych narządów, np. śledziony lub tarczycy.

Zapoznając się z badaniami z zakresu psychosomatyki, która jest nową dziedziną nauki i zajmuje się rozpatrywaniem wpływu czynników psychicznych na organizm człowieka, możemy zaobserwować silne związki pomiędzy podwyższonym poziomem lęku i depresji a chorobami skóry. Kłopoty z żołądkiem i dwunastnicą często związane są z tłumieniem agresji i lęku. Zespół jelita drażliwego jest natomiast głównie powodowany przez stres. Przykładów jest wiele, ale co najważniejsze to, że będąc w pełni świadomym swoich stanów psychicznych, masz ogromny wpływ na swoje ciało.

Nową gałęzią medycyny konwencjonalnej jest psychoneurimmunologia. Dzięki niej zaczynamy rozumieć psychologiczne mechanizmy odpowiedzialne za relację umysł – ciało oraz to, w jaki sposób emocje są przekładane na substancje chemiczne, które wpływają na układ obronny organizmu i inne mechanizmy uzdrawiające. Rezultaty badań psychoneuroimmunologów dowodzą, że psychika ludzi jest ściśle powiązana z funkcjonowaniem całego organizmu. Pokazuje to, że przeżywane odczucia i emocje mają istotny wpływ na zdrowie.

Powyższy tekst pochodzi z naszych publikacji i kursów. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, zapraszamy do naszej Szkoły Zdrowego Stylu Życia.

DO GÓRY